Showa Shinsan ภูเขาไฟน้องเล็กแห่งฮอกไกโด

Showa Shinsan เป็นภูเขาอายุน้อยยยยยที่สุดในญี่ปุ่น
ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค. 2486 (เยาว์วัยสุดแล้วนะ)
น้อง Showa Shinsan อยู่บนฝั่งของแม่น้ำโซเบ็ตสุ
ตามชายเขาฝั่งตะวันออกของภูเขาอุสุ
ด้วยความที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟอุสุ
ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิว
โดยขึ้นกระเช้าอุสุซัน (Usuzan Ropeway)
เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิท
และยังมีควันลอยตุ๊บป่องๆอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ

🚂วิธีไป:
อยู่ใกล้กับสถานีซานโรกุ (ด้านล่างของกระเช้าอุสุซัน Usuzan Ropeway)
สามารถขับรถ หรือนั่งแท็กซี่ประมาณ 10 นาทีจากทายาโกะออนเซ็น
ประมาณ 2,000 เยน หรือนั่งรถบัส 15 นาที 340 เยน บัสออกทุๆ 2 ชม.
แต่ไม่เปิดบริการในช่วงต้นเดือน พ.ย. – ปลาย เม.ย. จ้า