เดินเที่ยวเมืองคาวาโกเอะ(Kawagoe) หรือ “ลิตเติ้ลเอโดะ” ในจังหวัดไซตามะ

เมืองคาวาโกเอะเป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะและในปัจจุบันทางเมืองนี้ก็ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตั้งแต่ในอดีตไว้ จนได้รับฉายาว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ (Koedo) ที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว

โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะที่มีระยะทางห่างจากกรุงโตเกียวเพียงยี่สิบกว่ากิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวมายังที่นี่ด้วยรถไฟภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

ย่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมก็คือ Kurazukuri ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะในอดีตเมืองคาวาโกเอะเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้เมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในย่านนี้มีโกดังเก่าแก่เรียงรายอยู่ ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังหลงยุคมาเดินเล่นอยู่ในเมืองเก่าไม่มีผิด

และอีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะก็คือ Toki no kane หรือหอระฆังคู่บ้านคู่เมือง ปัจจุบันหอระฆังนี้ก็ยังใช้ตีเพื่อบอกเวลา ใน 1 วันระฆังนี้จะถูกตีบอกเวลาถึง 5 ครั้งเสมือนในอดีตคือในเวลา 6.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น.

นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่ที่น่าชมน่าแวะอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Kashiya Yokocho หรือตรอกลูกกวาดสุดหวานและ Kitain Temple ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองคาวาโกเอะ

และนอกจากระยะทางที่ไม่ไกลจากใจกลางโตเกียวและบรรยากาศเก่าแก่สมัยเอโดะแล้ว เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของมันหวานที่มีรสชาติอร่อย มีร้านค้ามากมายที่คุณจะได้ชิมขนมแสนอร่อยชนิดต่าง ๆ
ที่แปรรูปมาจากมันหวานของเมืองนี้อีกด้วย

ข้อมูลสถานที่
วิธีการเดินทาง: รถไฟสาย Tobu Tojo Line ที่สถานี Ikebukuro ไปลงยังสถานีคาวาโอเอะ
: รถไฟสาย JR Saikyo Line ที่สถานี Ikebukuro หรือ Shinjuku ไปลงยังสถานี คาวาโกเอะ
Website https://www.koedo.or.jp/foreign/Thai/

โดย ตุ๊กตาญี่ปุ่น