วัดนิทไทย & เมือง อินุยะมะ

วัดนิทไทย (Nitthaiji)
ชื่อ “นิทไทย” แสดงถึง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
ที่นี่สร้างฃึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904(พ.ศ. 2447) เป็นวัดที่ใช้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศไทยได้ส่งมาให้
ในอุโบสถ ยังมีรูปหล่อทองแดงพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่กราบสักการะที่ได้ส่งมาพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ
ภายในบริเวณวัด ยังมีพระบรมรูปรัชการที่ 5 อยู่ด้วย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ทรงกรุณามอบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปมาให้
ในวันที่ 21 ของทุกเดือน จะมีการจัดงานวัดออกร้านค้ามากมายภายในวัดให้ได้เที่ยวชมกัน

เมือง อินุยะมะ (Inuyama shi)
เป็นสถานที่ที่จะทำให้คุณจะได้สามารถสัมผัสขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประวัติสาตร์ของญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง
ปราสาทอินุยะมะ (Inuyama jyo)ถือเป็นสมบัติของชาติ และยังเป็นหอดูดาวที่สร้างด้วยไม้ที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่
ปราสาทอินุยะมะ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงไม่มาก จึงทำให้สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของแม่น้ำคิโซและภาพวิวของตึกของสถานีนาโกย่า
สามารถดูชมเทศการดะชิ(เทศการแบกศาลเจ้า) หรือ เทศการคิโซกาว่าอุคัย(เทศกาลจับปลา)ที่เป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ที่หมู่บ้านเมจิ(Meiji mura) ได้มีการย้ายสิ่งก่อสร้างสมัยเมจิแท้ๆ (ค.ศ.1868 – ค.ศ.1912) ถึง 67 หลังมาไว้ที่นี่ และภายในหมู่บ้านก็ยังสามารถเที่ยวชมได้โดยการนั่งรถจักรไอน้ำ หรือ รถรางก็ได้
วัดจักโคอิน (Jakko in) ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความงามของใบไม้เปลี่ยนสีเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึง